Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden:


Betaling + borg:
huurbetaling + borg vooraf bij ophalen te voldoen.

Legitimatie: De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig
Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs: de huurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een
geldig (B-E) Nederlands rijbewijs.

Verzekering : De auto van de huurder/die de huurder in het gebruik
heeft dient minimaal W.A. verzekerd te zijn.

Lading: aanhangwagens mogen niet zwaarder worden beladen dan
aangegeven op kenteken.

Lange termijn huur: voor langere termijn huurtarieven op aanvraag.

Verantwoordelijkheid: de huurder heeft zelf de volledige
verantwoordelijkheid voor de te vervoeren lading.

Aan en afkoppelen: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het aan en
afkoppelen van het gehuurde.

Schade en diefstal: De huurder dient schade en diefstal per omgaande
aan de verhuurder te melden en bij diefstal een proces verbaal van de
politie te kunnen overleggen. Bij diefstal is er een eigen risico van €1000,-
voor de huurder.

Buitenland: Wanneer de huurder met de aanhangwagen naar het
buitenland gaat bent u verplicht dit aan de verhuurder te melden.

Boetes en verkeersovertredingen: boetes en verkeersovertredingen
komen geheel voor verantwoording en rekening van de huurder.

Terugbrengen: het gehuurde dient door de huurder op de afgesproken
tijd schoon te worden teruggebracht. Wanneer dat niet het geval is, wordt
er €15,- in rekening gebracht.

Vergrendeling: de huurder is ten alle tijden verplicht de aanhangwagen
te vergrendelen achter de auto met bijgeleverd hangslot.